top of page

Namaste

Jag är Samayogalärare sedan år 2009 vilket innebär en

yogaform vars grund ligger i den

yogiska filosofin Vedanta. 

Ulrika

Den fysiska yogan är en blandning av

Hathayoga, Yinyoga & Ayurveda.

Jag kallar det numer för Yin & Yang där Yin står för de stilla positionerna där vi inte aktiverar musklerna och Yang står för det dynamiska och aktiva.

I klasserna använder jag mina samlade kunskaper

från dessa områden. Vi jobbar med de olika elementen jord & vatten, eld, luft & rymd, med aktiva Yang-poser som stilla Yin.

Tillsammans med andning och närvaro

försöker vi skapa balans i nervsystemet och i sinnet så att vi kan komma i kontakt med vår

djupaste essens där vi alla

är förenade. Som bonus får vi rörliga, mjuka, hälsosamma kroppar

och förhoppningsvis lugnare sinnen.

I de rena Yinyogaklasserna sitter vi minst 5 minuter i varje position och tränar oss i att observera kropp, känslor och tankar, att stanna kvar i obehag och acceptera det som är med "loving

kindness and care" - Jamtse

Genom att sitta länge i olika positioner kommer man åt ligament och bindväv vilket stimulerar, stärker och skapar rörlighet i kroppen. Det är också en slags kroppsmeditation som hjälper dig att stilla sinnet och skapa flöde i energimeridianerna, Nadis.

Om Shanti

bottom of page