-Namaste
Jag är Samayogalärare sedan  år 2009 vilket innebär en
yogaform vars grund ligger i den
yogiska filosofin Vedanta

Den fysiska yogan är en blandning av
Hathayoga, Yinyoga & Ayurveda. 
Jag kallar det numer för Yin & Yang där Yin står för de stilla positionerna där vi inte aktiverar musklerna och Yang står för det dynamiska och aktiva.
I klasserna använder jag mina samlade kunskaper
från dessa områden. Vi jobbar med de olika elementen jord & vatten, eld, luft & rymd, med aktiva Yang-poser som stilla Yin.
Tillsammans med andning och närvaro
försöker vi skapa balans i nervsystemet och i sinnet så att vi kan komma i kontakt med vår
djupaste essens där vi alla
är förenade.  Som bonus får vi rörliga, mjuka, hälsosamma kroppar
och förhoppningsvis lugnare sinnen.


I de rena Yinyogaklasserna  sitter vi minst 5 minuter i varje position och tränar oss i att observera kropp, känslor och tankar, att stanna kvar i obehag och acceptera det som är med "loving kindness and care" - Jamtse

 Genom att sitta länge i olika positioner kommer man åt ligament och bindväv vilket stimulerar, stärker och skapar rörlighet i kroppen. Det är också en slags kroppsmeditation som hjälper dig att stilla sinnet och skapa flöde i energimeridianerna, Nadis.

Om Shanti 
Site Builder drivs av  Vistaprint